Kategorický archiv:

Zpravodaj České gymnastické federace

Gymnastická federace začala v roce 2014 vydávat vlastní zpravodaj, který bude vydáván každé čtvrtletí, zpočátku v elektronické podobě. Zpravodaj přináší přehled nejdůležitějších událostí, zajímavých informaci z činnosti ČGF včetně zákulisí. Nabízí Vám rozhovory se současnými i bývalými reprezentanty ČR včetně legend české sportovní gymnastiky, dále…