Seminář sportovní gymnastiky – Akrobatická příprava, hrazda

Zveme všechny trenéry a zájemce o SG na seminář, pořádaný ČOS, který se koná v neděli 3. 4. 2016, v tělocvičně TJ Sokol Praha Vršovice, Sportovní 1, Praha 10

Příspěvek k tréninku pro gymnasty a gymnastky

Program:

Akrobatická příprava  –    kombinace akrobatických tvarů přemety a salta i s obraty

  • odrazová a zpevňovací

      Informace ze semináře Dialogy III

      Hrazda – předkmihem obraty, toče do stoje na rukou

Přednášejí, ukázky vedou a komentují: Jan Chrudimský, Jiří Fiřt, Sabina Fiřtová

Termín: 3. 4. 2016 (neděle)

Místo: Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice, Sportovní 1, Praha 10 

Rozvrh:

                        9,30-9,55              Prezence účastníků semináře (vestibul sokolovny)

                        10,00 – 10,15       Zahájení

                        10,15 – 13,30       Blok I

                        14,30 – 16,00       Blok II

Změny časového plánu jsou vyhrazeny

Organizační poznámky:

  1. Prezentace účastníků probíhá před zahájením semináře ve vestibulu sokolovny
  2. Účastníci semináře musí být v tělocvičně přezuti. Demonstrátoři vítáni
  3. Účastnický poplatek: členové ČOS 50,- Kč, ostatní 100,-Kč, platí se při prezenci v hotovosti.
  4. Účastníci semináře si mohou přivézt demonstrátory. Demonstrátory je nutné přihlásit.
  5. Účast na semináři nahlaste e-mailem na adresu: psyrovy@sokol.eu a v kopii chrudimsky@ftvs.cuni.cz nejpozději do 30. 3. 2016 (středa)
  6. Seminář se bude konat jen při dostatečném počtu účastníků, v případě zrušení semináře vám bude odeslána dne 1. 4. 2016 zpráva na uvedený e-mail. V nutných případech využijte telefon 257 007 384 – Petr Syrový

Těšíme se na vaši účast!

                                                                                              Za komisi SG odboru sportu ČOS

                                                                                                 Jan Chrudimský, Martin Taftl